Βραβεία 

 

 


Το πράσινο κλειδί είναι ένα οικολογικό σήμα που απονέμεται στα ξενοδοχεία ανά τον κόσμο που χρησιμοποιούν αειφόρους μεθόδους λειτουργίας και τεχνολογίας και ασκούν οικολογικά ορθό και υπεύθυνο τρόπο την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

green-key